نویسنده = برزعلی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات نحوه کاربرد علف‌کش ترفلان بر کنترل علف‌های هرز در روش‌های مختلف خاک‌ورزی‌ در پنبه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-74

مهسا سماواتیان؛ محمد برزعلی؛ زهرا رفیعی کوهرودی