نویسنده = آزادبخت، محسن
تعداد مقالات: 2
1. تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 81-94

مهشید جهانیان؛ محسن آزادبخت؛ علی اصغری؛ شهرام نوروزیه


2. مدل‌سازی ریاضی ویژگی های گرمایی دانه پنبه کرک دار و بدون کرک در سه رقم جدید پنبه کاشمر، لطیف و خورشید در دماهای مختلف

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-32

رمضان ساوری؛ محسن آزادبخت؛ شهرام نوروزیه؛ علی متولی