نویسنده = سرایلو، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. اثرات تغذیه‌ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

سمیرا کمری حاجی شوره؛ محسن یزدانیان؛ محمد حسن سرایلو