نویسنده = آبیار، نورمحمد
تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 27-39

نورمحمد آبیار؛ معصومه عسگری


ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه تحت شرایط ریسک در پهنه های کشاورزی-اقلیمی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 103-117

نورمحمد آبیار؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی