هدف از انتشار این نشریه تولید دانش فنی در زمینه پنبه کشور، انتشار یافته‌های علمی و عرضه نتایج پژوهش‎های انجام شده، ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی و پژوهشی کشور وتبادل نتایج یافته‌ها و تجربیات علمی، ایجاد زمینه ارتقاء و سطح دانش فنی، شناخت و معرفی دستاوردها و نوآوریهای علمی-پژوهشی در سطح ملی و بین المللی می‌باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-244 

تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین

صفحه 69-88

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ مهناز اسکندری؛ قربانعلی روشنی؛ میرناصر نویدی؛ غلامرضا زارعیان؛ علی زین الدینی میمند؛ محمد قاسم زاده گنجه ای


سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی)

صفحه 143-160

نجم الدین منصوریان؛ حمید محمدی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ نورمحمد آبیار


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

صفحه 161-188

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح

صفحه 189-208

سپیده جلیلیان؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ نورعلی ساجدی


ارزیابی الگوی کاشت برعملکرد و کیفیت برداشت مکانیزه ارقام کلاستر پنبه

صفحه 231-234

سعید سلطانی؛ شهرام نوروزیه؛ محمد رضا زنگی؛ پریسا هروی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی