درباره نشریه

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور  مورخه 94/7/29 این مجله دارای درجه علمی پژوهشی گردید که گواهی تایید اعتبار آن طی نامه شماره 168140/18/3 مورخه 1394/8/16 ابلاغ شد.