اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 188
تعداد پذیرش 118
تعداد عدم پذیرش 48

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 151
تعداد مشاهده مقاله 64692
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 51619
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 42 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 116 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 387 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 265 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز
درصد پذیرش 63 %