اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 214
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 50

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 90955
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70970
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 345 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 268 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 181 روز
درصد پذیرش 64 %