راهنمای نویسندگان

به ‎نام خدا

راهنمای تهیه مقاله برای مجله پژوهش ‎های پنبه ایران

 مجله پژوهش ‎های پنبه ایران (علمی پژوهشی) مقالات تحقیقی حاصل از پژوهش در تمامی زمینه‎ های مختلف پنبه (زراعت، اصلاح نباتات، ژنتیک، آفات، بیماری ‎ها، علف‎ های هرز، آبیاری، حاصلخیزی و تغذیه گیاه، ماشین آلات و مکانیزاسیون اقتصاد، ترویج، صنایع غذایی و کیفیت الیاف) را که به زیان فارسی نگارش و قبلاً در هیچ نشریه ‎ای منتشر و یا به سایر مجلات ارائه نشده باشند، جهت درج در مجله می ‎پذیرد. مجله منحصراً مقالات تحقیقی (پژوهشی) حاصل از پژوهش نویسنده(گان) در زمینه پنبه را می‎ پذیرد.

 

تمام مقاله ‎ها باید بر روی کاغذ A4 به قطع 21×28 سانتی‎متر و با فاصله سطور 1 (یک) و رعایت 3 (سه) سانتی‎متر حاشیه در چهار طرف و حداکثر در  14صفحه تهیه شوند. مقاله ارسالی باید در محیط نرم افزار (Word  2007) یا بالاتر تایپ شود. اسامی علمی به ‎صورت ایتالیک نوشته شوند. از آوردن کلمات بیگانه که معادل فارسی مصطلح و شناخته شده دارند، جداً اجتناب گردد، مگر مواردی که معادل فارسی نداشته باشد یا معادل فارسی آنها چندان مصطلح نباشد که در این صورت بعد از نوشتن آن به فارسی، نوشتار انگلیسی آن با شماره در پاورقی درج گردد. اسامی نویسنده یا نویسندگان (داخلی و خارجی) کتب و مقالات نیازی به پاورقی نبوده و منحصراً در متن به‎ صورت فارسی به ‎کار برده شوند. یادآوری می‎ گردد که استفاده از حروف و کلمات لاتین (انگلیسی یا مشابه آن) در متن مقاله به‎ هیچ وجه مجاز نیست مگر اینکه اجتناب ‎ناپذیر باشد. نوع قلم و اندازه بخش ‎های مختلف مقاله به‎ شرح جدول زیر است:

نام بخش

نام فونت

سایز فونت

عنوان فارسی مقاله

B Nazanin Bold

14

عنوان انگلیسی مقاله

Times New Roman bold

12

متن مقاله

B Nazanin

12

عنوان بخش‎ های اصلی (مقدمه، مواد و ...)

B Nazanin Bold

12

چکیده و کلمات کلیدی فارسی

B Nazanin

12

چکیده و کلمات کلیدی انگلیسی

Times New Roman

11

عنوان جداول  وشکل‎ ها

B Nazanin Bold

10

متن جداول و شکل ‎ها فارسی

B Nazanin

10

     

منابع

Times New Roman

11

پاورقی مقاله فارسی

B Nazanin

11

پاورقی مقاله انگلیسی

Times New Roman

10

پاورقی جداول و شکل ‎ها فارسی

B Nazanin

10

     

 

به همراه مقاله، برگه مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله، نام و نام‌ خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و وابستگی سازمانی نویسنده‌(گان)به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال گردد. شماره تماس و ایمیل نویسنده(گان) نیز در همین برگه قید گردد. از نوشتن این مشخصات در متن اصلی مقاله خودداری شود.، همچنین به اطلاع می رساند براساس آیین نامه جدید سامانه نشریات گزارش شباهت سنجی (ایران داک https://tik.irandoc.ac.ir) از فایل کامل مقاله نیز ضمیمه گردد (کمتر از 25 درصد).

 

هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، کلمات کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‎ ها، نتایج و بحث، نتیجه‎ گیری، منابع، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی به انگلیسی بوده و رعایت اصول زیر در آن جهت پذیرش نهایی ضروری است.

1- عنوان مقاله باید مختصر و گویای موضوع مقاله بوده و حداکثر  20 کلمه باشد (رعایت نیم فاصله ها در تمام مقاله ضروری بوده و عدم رعایت آن منجر به عودت مقاله و طولانی تر شدن فرآیند برررسی مقاله خواهد شد).

2-

چکیده فارسی باید به صورت مبسوط شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیریباشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 400 و حداکثر 450کلمه با فاصله خطوط یک) باشد (فرمت زیر).

چکیده

سابقه و هدف:(B Nazanin, font size 11)     

مواد و روش‌ها: (B Nazanin, font size 11)    

یافته‌ها:(B Nazanin, font size 11)              

نتیجه گیری: (B Nazanin, font size 11)        

 واژه های کلیدی: (B Nazanin, font size 11)

 

، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و به صورت مبسوط (extended abstract) و در پایان مقاله بعد از منابع با فاصله خطوط یک لحاظ گردد و  شامل:

(Background and objectives; Materials and methods; Results; Conclusion) و ترجیحا 700-650 کلمه باشد (فرمت زیر).

Title: Times New Romans Font 12 Bold (Center)

Abstract

 

Background and objectives:  Times New Roman (font size : 11)

Materials and methods:        Times New Roman (font size: 11)

Results:                                   Times New Roman (font size: 11)

Conclusion:                            Times New Roman (font size: 11)         

Keywords:                              Times New Roman (font size: 11)

 

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

.

3- کلمات کلیدی بین 3 تا 6 کلمه، بعد از چکیده‌ های فارسی و انگلیسی نوشته شود (کلمات ترکیبی یک کلمه نیستند و به تعداد آنها محاسبه شده و به رعایت حداکثر 6 کلمه توجه شود. حروف اضافی در کلمات ترکیبی مثل "با"، "را" و ...جزو محدودیت کلمات کلیدی محاسبه نمی ‎شوند. ). هیچ یک از کلمات کلیدی نباید در عنوان مقاله تکرار شده باشند.

4- در مقدمه، پس از استناد کافی به منابع و تحقیقات اجرا شده قبلی (داخلی و خارجی)، زمینه مورد بحث و هدف تحقیق به‎ طور واضح مطرح گردد. در بررسی منابع، استفاده از مستندات جدید و به ‎روز مورد تاکید است. در متن از به‎ کار بردن نوشتار انگلیسی منابع خودداری شده و به فارسی نوشته شوند. سال انتشار منابع مورد استفاده در متن نیز باید به میلادی باشد، لذا سال انتشار منابع فارسی نیز به میلادی تبدیل و نوشته شوند. برای تبدیل سال شمسی به میلادی، به اصل منبع مورد استفاده رجوع شده و از تبدیل اختیاری شمسی به میلادی خودداری شود [مشخصات تمام منابع فارسی مورد استفاده در متن شامل نویسندگان، سال انتشار،‌.... را نیز در فایل جداگانه ای به زبان فارسی (اصل منبع) نوشته و در قالب فایل تکمیلی/اضافی ارسال نمایید. چنانچه مقاله فاقد منابع فارسی است، نیازی به ارسال این فایل نبوده و فقط برای سردبیر اعلام نمایید که در تهیه مقاله از منابع فارسی استفاده نشده است.].

برای نوشتن منابع در داخل متن، چنانچه نویسنده(گان) مقاله یک یا دو نفر باشند، نام فامیلی هر دو را نوشته و سپس سال چاپ آن نوشته شود. برای نویسندگان مقاله با سه نفر یا بیشتر، ابتدا نام فامیلی نفر اول را نوشته و سپس عبارت "و همکاران" اضافه شده و به ‎دنبال آن سال انتشار اثر آورده شود.  به مثال ‎های زیر توجه کنید:

-  در اثر آن، جذب آب و مواد غذایی از خاک بهبود یافته و باعث رشد بهتر گیاه می‎ شود (میرانصاری، 2016).

- کمبود این عنصر به منجر به اختلال در رشد برگ و رشد ناکافی آنها می ‎شود (لوپز و همکاران، 2008؛ مولینز و همکاران، 2010).

- اما، مطالعات پتیگرو و همکاران (1996) و پتیگرو (1999) نشان داد که بین ...

5- طرح آزمایشی و روش ‎های مورد استفاده در قسمت مواد و روش‎ ها به‎ طور کامل بیان شود. در استفاده از روش‎ های اقتباس شده از منابع علمی و روش‎ های آزمایشگاهی معتبر، نیازی به شرح کامل آنها نبوده و باید به ذکر اصول و مأخذ اکتفا گردد.

6- نتایج و بحث، شرح کاملی از یافته‌ های تحقیق، بحث استنادی و استدلالی و نتیجه‌ گیری می ‎باشد. نتایج و بحث را می‌ توان باهم یا به ‎صورت جداگانه نگارش نمود. شکل ‎ها و جداول به‎ صورت سیاه و سفید بوده (هزینه چاپ شکل‎ ها و جداول رنگی به ‎عهده نویسنده مقاله می‎ باشد) و نباید در نتایج و بحث تکرار شده یا دارای اطلاعات مشابه یا تکراری نباشند. شکل‎ ها و جداول دارای وضوح کافی بوده و ترجیحاً به‎ صورت عکس با فرمت jpg در جای مناسب داخل متن (بعد از توضیحات مربوط به آن شکل یا جدول) گنجانده شوند و فایل اصلی آن نیز پس از تایید مقاله ارسال شود. هر جدول و شکل به‎ ترتیب شماره‎ گذاری شوند (عنوان جدول یا شکل وسط‎ چین باشد). سر جدول با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم ‎شود. از تقسیم جدول با خطوط افقی و عمودی در داخل آن خودداری شود، مگر اینکه عدم آن ابهامی در جدول ایجاد کند. عنوان شکل در زیر و عنوان جدول در بالای آن نوشته شود. از کشیدن خطوط عمودی در جدول خودداری شود. واحدها در جداول و شکل‌ ها نیز باید به انگلیسی و داخل پرانتز نوشته شود، مانند  (%)  (mg L-1). از به کار بردن عنوان‌ هایی مانند نمودار، عکس و نقشه خودداری شده و از عنوان (شکل) استفاده شود (مثال: شکل 1- نتایج مقایسه میانگین تاثیر...). نتایج و بررسی‎ های آماری باید به یکی از روش‎ های علمی در جدول بیان شده و مقایسه میانگین‎ ها با حروف کوچک انگلیسی در کنار داده‎ ها نوشته شود.

7- نتیجه گیری باید حداکثر در دو پاراگراف کوتاه، بدون اشاره به نتایج دیگران و صرفاً نتیجه حاصل از تحقیق آورده شود. از بیان مطالب کلی و عمومی در بخش نتیجه‎ گیری خودداری گردد.

- توجه: استفاده از منابع جدید، نتایج، بحث و نتیجه گیری علمی و مناسب، رعایت اصول رفرنس نویسی در متن و بخش منابع و استفاده مناسب و تلفیقی از شکل ها و جداول در تسریع داوری و پذیرش مقاله بسیار تاثیرگذار است.

8- در صورت لزوم می ‎توان از مراکز آموزشی یا پژوهشی، مؤسسات، نهادها، اشخاص و افرادی که در راهنمایی و انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم نقش موثری داشته ‎اند، قبل از منابع با عنوان سپاس‎ گزاری، قدردانی نمود. 

9- فهرست منابع مورد استفاده بر حسب حروف الفبا تنظیم شود. تمام منابع مورد استفاده در مقاله باید به انگلیسی نوشته شوند. در مورد منابعی که فارسی بوده و دارای چکیده انگلیسی نیز می‌باشند، لازم به ذکر است که برای آگاهی خواننده‎(گان) آن، عین عبارت (in Persian with English abstract) و در مورد منابع فارسی که چکیده انگلیسی ندارند، عبارت (in Persian) در انتهای منبع و در داخل پرانتز آورده شود که برای راهنمایی بیشتر، در ادامه مثال ‎هایی آورده شده است (ارسال مشخصات فارسی این منابع در قالب فایل جداگانه ای از طریق سامانه مجله الزامی است).

 

منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات یا فصل مورد استفاده و صفحات آن آورده شود.

-  کتابی که کل متن آن مورد استفاده قرار گرفته است:

Siddiqui, Z.A. 2005. PGPR: biocontrol and biofertilization. Springer, Dordrecht, 318p.

-  کتابی که صفحات یا فصل مشخصی از آن مورد استفاده قرار گرفته است:

Larson, W.E., Holt, R.F., and Carlson, C.W. 1978. Residues for soil conservation. Pp. 1-15. In: W. R. Oschward (ed.), Crop residue management systems. Special Publication No. 31. American Society of Agronomy. Madison, WI.

Klute, A., and Dirksen, C. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity: Laboratory methods. pp: 687-734. In: A. Klute (ed.), Method of Soil Analysis. Part 1, 2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.

- مقالات چاپ شده در کنگره‎ ها و همایش‌ ها:

Baker, W.H., Mcconnell, J.S., Maples, R.L., and Verve, J. 1992. Soil and plant methods for diagnosing K deficiency in cotton. Pp. 67-70. In: Proceedings 10th Australian Cotton Conference, 2-4 Mar., Brisbane, Australia.

- مقالات چاپ شده در مجلات و نشریات معتبر علمی:

Pettigrew, W.T., Heitholt, J.J., and Meredith, Jr W.R. 1996.Genotypic interactions with potassium and nitrogen in cotton of varied maturity. Agronomy  Journal, 88(1): 89-93. 

- برای منابع فارسی (دارای چکیده انگلیسی یا فاقد چکیده انگلیسی) که منبع به انگلیسی نوشته می‎شوند:

Alishah, O., Fahmideh, L., and Nasrollahnejad, S. 2009. Genetic analysis of yield and some correlated traits in upland cotton genotypes. Plant Production Researches Journal. 16(2): 67-85. (in Persian with English Abstract).

Ghaderi-Far, F., and Soltani, A. 2010. Control and certification of seed. Mashhad University of Jahad publications, Mashhad, Iran, 200 p. (In Persian).

 

یادآوری مهم درباره منابع مورد استفاده:

- عناوین مجلات یا کتب باید به ‎طور کامل نوشته شده و از نوشتن آنها به اختصار خودداری شود.

- منابع مورد استفاده باید مرتبط با مقاله و از منابع جدید و به‎ روز علمی معتبر باشد (منابع علمی بالای سال 2000 میلادی و ترجیحاً بالای 2010 میلادی). استفاده از منابع جدید و به روز مرتبط با مقاله در پذیرش علمی مقاله بسیار تاثیرگدار است. همچنین، مقالاتی که تعدد ارجاع به منابع قدیمی، مخصوصاً در قسمت بحث داشته باشند، قابل بررسی در مجله نبوده و پذیرش نخواهند شد. بررسی و بحث مقاله باید عمدتاً مستند به مقالات پژوهشی انتشار یافته در مجلات علمی پژوهشی معتبر (داخلی و خارجی) بوده و از ارجاع زیاد به منابع دیگر (کتب، مقالات همایش ‎ها و کنگره ‎ها و ...) خودداری شود.

- تعداد منابع مورد استفاده باید حداقل 20 و حداکثر 40 عنوان مرتبط با موضوع مقاله باشد.

- از منابع بدون نام (Anonymous) استفاده نشود.

 

ملاحظات ضروری:

-نویسنده(گان) مسئول نظراتی هستند که در مقاله خود بیان می ‎کنند.

- هیات تحریریه در قبول، رد و ویرایش مقالات آزاد بوده و اختیار تام دارد.

- مقالات رسیده به دفتر مجله با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب با رعایت نوبت چاپ می‎ شوند.

- به همراه مقاله، فرم تکمیل شده موافقت نامه چاپ (به صورت زیر) ارسال گردد. ارسال این فرم با عنوان فایل تکمیلی/اضافی جهت تأیید نهایی چاپ مقاله الزامی است. ارسال اصل مقاله به دفتر مجله فقط از طریق سایت الکترونیکی انجام شده و نیازی به ارسال فرم چاپی آن نمی ‎باشد.

 

بسمه تعالی

موافقت‌نامه چاپ مقاله در مجله پژوهش ‎های پنبه ایران

 

عنوان مقاله: .............................................................

نویسنده(گان) مقاله با عنوان فوق، موافقت خود را با چاپ آن در مجله پژوهش‎ های پنبه ایران اعلام داشته و صحت موارد ذیل را گواهی می‎ نمایند:

مقاله حاصل کار و نتایج اصیل نویسنده(گان) زیر می‌باشد.

از ارسال مقاله برای چاپ به مجله پژوهش ‎های پنبه ایران مطلع می‌باشیم.

آقای/خانم .............................................................. نویسنده مسئول مقاله و مسئول مکاتبات می ‎باشد.

این مقاله قبلاً در مجله دیگری به چاپ نرسیده است.

این مقاله در حال حاضر برای هیچ مجله دیگری ارسال نشده است و تا اعلام نتیجه توسط مجله پژوهش ‎های پنبه ایران نیز ارسال نخواهد شد.

در صورت پذیرش مقاله در مجله، کلیه حقوق مادی و معنوی این مقاله به مجله پژوهش ‎های پنبه ایران (مؤسسه تحقیقات پنبه کشور) واگذار می‌گردد.

مجله پژوهش ‎های پنبه ایران اجازه دارد، در هر مرحله‌ای از ادامه روند داوری و یا چاپ مقاله جلوگیری نماید.

ترتیب نویسندگان به صورت جدول زیر می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل

شماره تماس

امضاء

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

اینجانب......................................... به عنوان نویسنده مسئول مقاله فوق و مسئول مکاتبات اعلام می ‎دارم که این موافقت ‎نامه به روئیت و تأیید نویسنده(گان) مقاله رسیده و هرگونه اختلاف نظر در این خصوص بر عهده  اینجانب می ‎باشد. لذا در صورت بروز هر گونه اختلاف نظر در این خصوص، نویسنده(گان) مقاله حق اعتراض به مسئولین مجله را ندارند.

تاریخ و امضاء

 

پرداخت کمک هزینه بررسی و انتشار مقالات

 به استحضار کلیه نویسندگان محترم می رساند که برای انجام مراحل داوری هر مقاله که برای داوری و ویرایش اولیه در مجله پژوهش­ های پنبه ایران پذیرفته می ‎شود، مبلغ 1،000،000 ریال (صد هزار تومان) دریافت خواهد شد. همچنین در صورت پذیرفته شدن هر مقاله، مبلغ سه میلیون ریال  (سیصد  هزار تومان) از نویسندگان دریافت خواهد شد که به شماره زیر واریز و اسکن فیش آن از طریق سامانه ارسال شود.

شماره حساب: 4001038203014122  شماره شبا: IR 030100004001038203014122  و شناسه واریز: 328,038,278,140,105,000,000,000,000,001، به نام «درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات پنبه کشور» بانک مرکزی ایران

 توجه فرمائید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.