نویسنده = حسینی، سید صفدر
ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه تحت شرایط ریسک در پهنه های کشاورزی-اقلیمی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 103-117

نورمحمد آبیار؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی