نویسنده = قره یاضی، بهزاد
ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 109-124

محمود جوکار؛ قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی؛ بهزاد قره یاضی