نویسنده = وکیل زاده انارکی، حمید
اثرات کشت گلدانی، تاریخ کاشت و چین (برداشت) بر عملکرد پنبه‌ی رقم خرداد در اقلیم نیمه گرمسیری ارزوئیه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-178

حمید وکیل زاده انارکی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسن شیرزادی؛ داود درویشی زیدآبادی