نویسنده = ابراهیمی، حسن
اسید جیبرلیک و نقش آن در بازیایی و بهبود شاخص‌های رشدی بذور زوال یافته پنبه رقم ورامین

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 19-34

حسن ابراهیمی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سید حسین حسینی