نویسنده = آبیار، نورمحمد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سیاست حمایت قیمتی بر توسعه سطح‌کشت پنبه در استان گلستان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-39

نورمحمد آبیار؛ معصومه عسگری


2. ارزیابی آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی پنبه تحت شرایط ریسک در پهنه های کشاورزی-اقلیمی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-117

نورمحمد آبیار؛ سید صفدر حسینی؛ حبیب الله سلامی؛ غلامرضا پیکانی