نویسنده = رضایی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح مختلف کم آبیاری در آبیاری بارانی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-130

برهان سهرابی؛ جواد رضایی