نویسنده = میرقاسمی، سید جلال
اثر منطقه تولید، تصفیه‌ وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 49-68

آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی


پاسخ ژنوتییپ‎های مختلف پنبه نسبت به شوری خاک در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 13-26

قربانعلی روشنی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ سید جلال میرقاسمی


بررسی عکس العمل دورگ‏های زودرس پنبه ازنظر عملکرد و اجزاء عملکرد درکشت دوم

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 75-89

عبدالقدیر قجری؛ عمران عالیشاه؛ سید جلال میرقاسمی