نویسنده = روشنی، قربانعلی
تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 69-88

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ مهناز اسکندری؛ قربانعلی روشنی؛ میرناصر نویدی؛ غلامرضا زارعیان؛ علی زین الدینی میمند؛ محمد قاسم زاده گنجه ای


بررسی اثر محلول پاشی سولفات منیزیم و اوره بر عملکرد، خصوصیات کمی و بهبود قرمزی رنگ برگ در دو رقم پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 179-194

محمودرضا رمضانپور؛ قربانعلی روشنی؛ ساره رجبی اگره