نویسنده = قادری فر، فرشید
پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد پنبه در ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 49-72

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-80

معصومه یونس آبادی؛ روح الله فائز؛ فرشید قادری فر؛ علیرضا ساوری نژاد؛ حبیب الله کشیری


غربالگری ژنوتیپ‎ های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ ای

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 95-114

عبدالرضا قرنجیکی؛ اسماعیل دردی پور؛ عمران عالیشاه؛ فرشید قادری فر