نویسنده = فراهانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کمپوست زباله شهری و کود نیتروژن بر ویژگی‌های رشد و عملکرد پنبه رقم ورامین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-105

عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی


2. معرفی و شناسایی علف هرز تاج ریزی برگ نقره‎ای در مزارع پنبه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-54

مرتضی عرب سلمانی؛ ابراهیم فراهانی؛ حمید رضا سعیدی