نویسنده = قاسمی بزدی، کمال
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی همبستگی بین خصوصیات مورفولوژیکی در ارقام مختلف دو گونه تتراپلویید پنبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-62

سیدنصرالله محسنیان؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا داداشی


2. تاثیر غلظت‎های مختلف‌ توکسین قارچ ورتیسیلیوم بر رشد نسبی کالوس‌ ارقام پنبه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-13

خجسته مهدویان؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عباسپور