نویسنده = قربانی نصرآباد، قربان
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر آبیاری و سیستم کشت بر پارامترهای مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم پنبه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54

سعید خواجه دنگلانی؛ حسین عجم نوروزی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمد رضا داداشی


2. تأثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

عباداله بانیانی؛ ابراهیم فراهانی؛ قربان قربانی نصرآباد


3. بررسی تاثیر آب مغناطیسی و سطوح مختلف شوری بر ظهور گیاهچه پنبه رقم ورامین در کاشمر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 75-90

میثم عابدین پور؛ ابراهیم روحانی؛ قربان قربانی نصرآباد


4. بررسی فنولوژی و عملکرد ارقام لطیف و گلستان در پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و کود نیتروژن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124

لیلا صابرپور؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ سعید صوفی زاده؛ قربان قربانی نصرآباد؛ جعفر کامبوزیا


5. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم پنبه در آبیاری به روش بارانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-83

قربان قربانی نصرآباد