دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1394، صفحه 1-132 
اثر متقابل قارچ Verticillium dahliae و نماتد Meloidogyne incognita در گیاه پنبه

صفحه 1-14

سعید نصراله نژاد؛ زکیه السادات محمدی؛ تانیا داوریان؛ عمران عالیشاه؛ عبدالحسین طاهری


بررسی اقتصادی کاربرد نهاده ها در تولید پنبه شهرستان گرگان

صفحه 15-31

فهیمه رستمی مسکوپایی؛ علی کرامت زاده؛ رامتین جولایی؛ حبیب الله کشیری


اثر منطقه تولید، تصفیه‌ وش و کرک‌گیری بر جوانه‌زنی و بنیه گیاهچه پنبه رقم ساحل

صفحه 49-68

آیدین حمیدی؛ سید جلال میرقاسمی؛ مهرناز مهرآور؛ ویکتوریا عسکری؛ معصومه حسنی


ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

صفحه 119-132

محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی