دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 1-117 
2. پاسخ ژنوتییپ‎های مختلف پنبه نسبت به شوری خاک در استان گلستان

صفحه 13-26

قربانعلی روشنی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ سید جلال میرقاسمی


4. پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

صفحه 43-57

سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم