نویسنده = الهام فغانی
ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 161-188

10.22092/ijcr.2021.352803.1161

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


اثر تنظیم کننده‌های رشد بر صفات رویشی و زایشی تعدادی از ارقام تجاری پنبه در شرایط گرگان

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 91-106

10.22092/ijcr.2021.342581.1147

اسحاق آرخی؛ کمال قاسمی بزدی؛ حسین عجم نوروزی؛ الهام فغانی


ارزیابی نقش همزیستی مایکوریزا در فعالیت فیزیولوژیکی سه رقم پنبه در شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-118

10.22092/ijcr.2020.123337

الهام مقیسه؛ الهام فغانی؛ شادمان شکروی؛ مریم کلاهی