دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1399، صفحه 1-222 
2. اسید جیبرلیک و نقش آن در بازیایی و بهبود شاخص‌های رشدی بذور زوال یافته پنبه رقم ورامین

صفحه 19-34

حسن ابراهیمی؛ سهیل پارسا؛ مجید جامی الاحمدی؛ علی راحمی کاریزکی؛ سید حسین حسینی


4. پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM-iCrop2 برای پیش‌بینی رشد و عملکرد پنبه در ایران

صفحه 49-72

حسین کمری؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


12. ارزیابی ارزش زراعی و مصرف (VCU) شش رقم خارجی پنبه در استان فارس(داراب)

صفحه 193-222

آیدین حمیدی؛ سیاوش کریمی مزیدی؛ مهرداد اسماعیلی مزیدی؛ محمدعلی انصاری؛ شهاب سرافرازی؛ مسعود حکیمی؛ رابعه رضائیان؛ زرین منفرد؛ فاطمه خلقتی بنا؛ حسن ملکی زیارتی؛ کامران رهنما