دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، آبان 1400، صفحه 1-244 
تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین

صفحه 69-88

10.22092/ijcr.2021.352985.1162

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ مهناز اسکندری؛ قربانعلی روشنی؛ میرناصر نویدی؛ غلامرضا زارعیان؛ علی زین الدینی میمند؛ محمد قاسم زاده گنجه ای


سنجش منافع اقتصادی پروژه های تحقیقاتی پنبه (مطالعه موردی پروژه های تحقیقاتی خراسان رضوی)

صفحه 143-160

10.22092/ijcr.2021.355236.1175

نجم الدین منصوریان؛ حمید محمدی؛ محمود احمد پور برازجانی؛ سامان ضیایی؛ نورمحمد آبیار


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

صفحه 161-188

10.22092/ijcr.2021.352803.1161

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی