کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعیین نیازهای رویشی خاک و زمین‎نما برای پنبه به منظور استفاده در ارزیابی تناسب سرزمین

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 69-88

سیدعلیرضا سیدجلالی؛ مهناز اسکندری؛ قربانعلی روشنی؛ میرناصر نویدی؛ غلامرضا زارعیان؛ علی زین الدینی میمند؛ محمد قاسم زاده گنجه ای


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 161-188

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


تاثیر رقم، تراکم بوته و دوره تداخل علف‌های هرز بر صفات مورفوفیزیولوژیکی و کیفی پنبه (.Gossypium hirsutum L)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-18

مهدی حسینایی؛ سید غلامرضا موسوی؛ سید حمید رمضانی


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف پنبه نسبت به سفید‌بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در منطقه گرمسار

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 99-110

زیبا حسن آبادی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ علی نادری عارفی


تاثیر کودهای زیستی کمپوست شهری و ورمی‌کمپوست بر صفات کمی و کیفی پنبه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 25-42

نازنین نیازی؛ محمد میرزایی حیدری


تعیین کارایی و بهره‌وری انرژی در سامانه‌های خاک‌ورزی حفاظتی به‌منظور تهیه الیاف از پنبه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 109-125

فریدون کشاورزپور لنبر؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی


ارزیابی صفات مورفولوژیکی و عملکرد در واریته های جدیدپنبه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 119-132

محمدحسین انتصاری؛ محمدرضا زنگی؛ محمدرضا داداشی


پاسخ ژنوتییپ‎های مختلف پنبه نسبت به شوری خاک در استان گلستان

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 13-26

قربانعلی روشنی؛ عبدالرضا قرنجیکی؛ سید جلال میرقاسمی


پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر غذایی آهن و روی

دوره 2، شماره 2، آبان 1393، صفحه 43-57

سید مجتبی نوری‌حسینی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمد رضا رمضانی مقدم


عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم پنبه تحت تاثیر تراکم‎های مختلف

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-64

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی