کلیدواژه‌ها = پنبه
ارزیابی تأثیر صابون غیر یونی و برخی سموم شیمیایی جهت کنترل آفات مهم مکنده پنبه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 85-101

10.22092/ijcr.2021.352154.1157

محمود جوکار؛ محسن فتحی سعدآبادی؛ روح الله فائز؛ سعیده سرباز


اثر تاریخ کاشت بر نمو فنولوژی و عملکرد پنبه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 103-123

10.22092/ijcr.2021.354790.1171

سعید سلطانی؛ حبیب الله کشیری؛ علی راحمی کاریزکی


بررسی روابط خصوصیات کمی و کیفی با عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام پنبه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 145-164

10.22092/ijcr.2021.356497.1178

نعمت علاالدین؛ سعید نواب پور؛ محسن فتحی سعدآبادی


گزینش و معرفی ارقام پرمحصول و زودرس پنبه از بین ارقام پیشرفته در استان اردبیل

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 165-177

10.22092/ijcr.2022.357886.1179

سیدیعقوب سیدمعصومی؛ امید سفالیان؛ علی اصغری؛ محمد صدقی؛ محمد رضا زنگی


ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی شش ژنوتیپ جدید در دست معرفی پنبه(Gossypium hirsutum L.)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 179-201

10.22092/ijcr.2022.359154.1184

آیدین حمیدی؛ عمران عالیشاه؛ محمدرضا راحمی؛ اکرم مهاجر عباسی؛ یاسر جعفری؛ جعفر حسین پور؛ کمال قاسمی بزدی؛ محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ مریم نجفیان


ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی مقاومت دو لاین وارداتی پنبه تراریخته مقاوم به آفت کرم غوزه پنبه

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 109-124

10.22092/ijcr.2021.341483.1141

محمود جوکار؛ قربانعلی روشنی؛ سید جلال میر قاسمی؛ بهزاد قره یاضی


ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و مکانیسم‌های فیزیولوژیکی بذر پنبه استحصالی از تنش‌های آبی

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 161-188

10.22092/ijcr.2021.352803.1161

ام البنین چکانی؛ الهام فغانی؛ محمدرضا داداشی؛ حسین عجم نوروزی؛ برهان سهرابی مشک آبادی


واکنش زراعی ارقام و هیبریدهای مختلف پنبه به تغییر تراکم بوته در واحد سطح

دوره 9، شماره 1، آبان 1400، صفحه 189-208

10.22092/ijcr.2021.352791.1160

سپیده جلیلیان؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ نورعلی ساجدی


ارزیابی نقش همزیستی مایکوریزا در فعالیت فیزیولوژیکی سه رقم پنبه در شوری‌های مختلف

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-118

10.22092/ijcr.2020.123337

الهام مقیسه؛ الهام فغانی؛ شادمان شکروی؛ مریم کلاهی


بررسی روند گلدهی، رسیدگی و ابقاء غوزه در تراکم های مختلف ارقام پنبه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 119-136

10.22092/ijcr.2020.125537.1124

ابوطالب عزیزی؛ حمید مدنی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ حسین حیدری شریف آباد؛ اسلام مجیدی هروان


اثرات کشت گلدانی، تاریخ کاشت و چین (برداشت) بر عملکرد پنبه‌ی رقم خرداد در اقلیم نیمه گرمسیری ارزوئیه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 163-178

10.22092/ijcr.2020.341600.1142

حمید وکیل زاده انارکی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسن شیرزادی؛ داود درویشی زیدآبادی